Bij het aanmelden van uw kind voor de Kindervakantiespelen, dient u akkoord te gaan met ons privacy statement.

1. Algemeen
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@dekindervakantiespelen.nl. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Welke gegevens Doel GrondslagBewaartermijn Ontvangers
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummers
Mailadres
Informatievoorziening voor oudersVerstrekking van extra informatie over evenementBij aanvang evenement jaar erop worden de gegevens verwijderd
Ca. 1 jaar bewaard
Werkgroep KVS
Naam
Geboortedatum
School
Groep
Voorkeur week
Voorkeur slapen
Voorkeur vriendjes
Groepen formeren voor het evenementIndelen groepenBij aanvang evenement jaar erop worden de gegevens verwijderd
Ca. 1 jaar bewaard
Werkgroep KVS
Naam
Telefoonnummers
Mailadres
Huisarts
Voorkeur slapen
Voedingsmiddelen
Overige info over kind
Vrijwilligers informeren om rekening te houden met wensen van het kind en zo nodig ouders te benaderen voor extra infoVoortgang evenementBij aanvang evenement jaar erop worden de gegevens verwijderd
Ca. 1 jaar bewaard
Werkgroep KVS en vrijwilligers die op de groep van de deelnemer staan
MailadresOuders op de hoogte stellen van het komende en volgende evenementReclame voor evenementBij aanvang evenement jaar erop worden de gegevens verwijderd
Ca. 1 jaar bewaard
Werkgroep KVS
MailadresOuders van deelnemers een enquete sturen ter evaluatie van evenementVerbetering van evenementBij aanvang evenement jaar erop worden de gegevens verwijderd
Ca. 1 jaar bewaard
Werkgroep KVS
Foto materiaalOuders actief betrokken houden bij het evenementReclame voor evenementFoto materiaal wordt niet verwijderd zolang hier geen redenen voor zijnIedereen

2. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
De website van de Kindervakantiespelen maakt alleen gebruik van cookies die technisch en functioneel noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Hiervoor is geen toestemming nodig. De website van de Kindervakantiespelen maakt verder GEEN gebruik van andere cookies.

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Kindervakantiespelen geen persoonsgegevens aan derden.

4. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht het bedrijf te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het bedrijf op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal de administratie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

5. Beveiliging persoonsgegevens
Het bedrijf treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het bedrijf. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Het bedrijf raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

7. Wijzigingen van het privacy beleid
Het bedrijf past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het bedrijf raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het bedrijf er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

8. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het bedrijf wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Rico Dudink
E-mail: rico@dekindervakantiespelen.nl

9. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Mocht het zijn dat u een klacht heeft dan kunt u contact opnemen met info@deschoof.net wij helpen u graag verder om de klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verhelpen. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.