Veiligheid voorop
Bij ons staat veiligheid altijd boven alles. Er is niets belangrijker dan het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo is ons streven dat bij elke locatie volledig toezicht gehouden wordt op de kinderen door minimaal 1 leiding. Ook tijdens het fietsen of lopen met kinderen naar een locatie toe, staat bij het oversteken altijd een leiding op de weg om het betreffende weggedeelte af te sluiten.

Tijdens de KVS wordt er ook veel gezwommen. Als er kinderen het water in gaan, staat er altijd een leiding bij of in het water om toezicht te houden. Om veiligheidsredenen mogen kinderen die (nog) niet in het bezit zijn van zwemdiploma A alleen het water in met zwembandjes. Deze dienen door de ouder zelf meegegeven te worden.

Wij hanteren een streng roken en drankwaren beleid. Er wordt op nageleefd dat de alcoholhoudende dranken goed opgeborgen of verwijderd worden van de locatie waar kinderen van de Kindervakantiespelen aanwezig zijn. Ook wordt er op nagezien dat vrijwilligers niet in het bijzijn van de kinderen, maar uit het zicht van de kinderen zullen roken. Het is ten strengste verboden om niet-voorgeschreven verdovingsmiddelen te gebruiken of te bezitten gedurende de gehele Kindervakantiespelen.

Verzekering
De Kindervakantiespelen heeft een evenementenverzekering voor aansprakelijkheidsdekking, materiaaldekking en ongevallendekking. Tevens is uw kind natuurlijk verzekerd via de WA verzekering. Verder zijn alle vrijwillgers verzekerd via de gemeente Medemblik. Zij hebben een speciale vrijwilligersverzekering.

EHBO en BHV
Onder de vrijwilligers is een aantal vrijwilligers gediplomeerd EHBO’er. Wij proberen daarom ook op elke groep kinderen een vrijwilliger in te delen die in het bezit is van zo’n diploma. Daar bovenop hebben wij meestal 1 of 2 mobiele EHBO’ers die op elk moment opgeroepen kunnen worden om naar de des betreffende locatie te gaan, om daar zonodig te hulp te schieten. Wij zorgen er altijd voor dat elke groep een EHBO-kistje mee heeft om kleine ongelukjes te kunnen verhelpen. Mocht het zo zijn dat het ongelukje deskundige hulp van een arts nodig heeft, wordt het kind naar zijn/haar huisarts gebracht en worden de des betreffende ouders direct op de hoogte gebracht.
Tijdens het verblijf in een gebouw, zoals vaak De Schoof, is er altijd een BHV’er aanwezig.

VOG
VOG staat voor Verklaring Omtrend Gedrag. Dit is een document die iedereen aan kan vragen bij het gemeentehuis. Dit document geeft zoals de naam al zegt, een verklaring van goed gedrag. Al onze vrijwilligers vragen speciaal voor De Kindervakantiespelen zo’n document aan, zodat wordt laten zien dat de vrijwilligers niets op hun kerfstok hebben staan in de omgang met kinderen.