Missie Kindervakantiespelen:
Kinderen uit Wervershoof en omgeving iedere vakantie plezier brengen met een goedkope, toegankelijke en plezierige activiteit

Kernwaarden:
Plezier
Kinderen en hun plezier staan centraal
Samen spelen, buiten spelen en bewegen heeft de voorkeur

Toegankelijkheid
Kindervakantiespelen omarmt de sociale functie en streeft naar een respectvolle omgang met ieder kind en vrijwilliger
Door effectief met geld om te gaan en sponsors bij het evenement te betrekken, wordt geprobeerd de kosten van deelname zo laag mogelijk te houden

Lokale bijdrage
Samenwerking met lokale partijen heeft de voorkeur

Behoud Kindervakantiespelen
Langdurig voortbestaan en behoud van de Kindervakantiespelen op basis van sterke en langdurige relaties met vrijwilligers, ouders en ondernemers en middenstand.

Doelstelling lange termijn
De KVS wil graag bestaan, maar het wil ook graag blijven bestaan. In tijden van bezuiniging, grote concurrentie, digitalisering en veel binnen zitten willen wij de kinderen uit Wervershoof  en omgeving de KVS blijven bieden. Er verandert veel, maar op veel zaken (zoals overheid) hebben wij als kleine organisatie weinig invloed. De focus op de lange termijn ligt dus vooral op onszelf. Een goed product verkoopt zichzelf: een leuke activiteit vraagt naar meer en verkoopt derhalve zichzelf.

KVS streeft naar:
• Enthousiaste en bekwame vrijwilligers aantrekken en langere tijd behouden
• Het aantal terugkerende kinderen en vrijwilligers optimaliseren
• Professionaliseren in organisatievorm, administratie en sociale media.
• Imago richting ouders onderhouden en verder ontwikkelen, door onder andere transparant te zijn in wat wij doen en hoe wij het doen